ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามสัดส่วนให้แก่ลูกจ้าง : SIAMHRM.COM

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามสัดส่วนให้แก่ลูกจ้างลูกจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิดตามมาตรา 119 นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามสัดส่วนให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมาย
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1081/2542

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM