สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมมีการจำกัดในการจ่ายยาหรือไม่ ยาที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน ใช่หรือไม่ : SIAMHRM.COM

สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมมีการจำกัดในการจ่ายยาหรือไม่ ยาที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน ใช่หรือไม่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมมีการจำกัดในการจ่ายยาหรือไม่ ยาที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน ใช่หรือไม่
 
ตอบ  สำนักงานประกันสังคมไม่มีการระบุว่าจะต้องจำกัดยา เพียงตกลงไว้กับโรงพยาบาลว่าจะต้องให้การรักษาผู้ประกันตนตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการรักษา และยาที่จ่ายให้กับผู้ประกันตนจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติ หากมีโรงพยาบาลใดจ่ายยาให้ไม่ได้มาตรฐานให้ร้องเรียนมาที่สำนักงานประกันสังคมได้

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM