นายจ้างจะอ้างว่า "ลูกจ้าง" กระทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ... : SIAMHRM.COM

นายจ้างจะอ้างว่า "ลูกจ้าง" กระทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ...แม้นายจ้างจะอ้างว่าลูกจ้างกระทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างอันมีลักษณะตามข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามมาตรา 119  แต่เมื่อนายจ้างมิได้อ้างเหตุดังกล่าวไว้ในหนังสือเลิกจ้าง โดยนายจ้างเพิ่งจะยกเหตุนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การเมื่อถูกลูกจ้างฟ้องคดี ศาลแรงงานย่อมไม่สามารถหยิบยกข้อต่อสู้ของนายจ้างมาประกอบการพิจารณาได้เพราะต้องห้ามตามมาตรา 17 วรรคสาม
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3873/2543

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM