เรื่อง สปส.จับมือ ธ.ซูมิโตโมฯ ให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านอินเตอร์เน็ต : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส.จับมือ ธ.ซูมิโตโมฯ ให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านอินเตอร์เน็ต
เรื่อง สปส.จับมือ ธ.ซูมิโตโมฯ ให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านอินเตอร์เน็ตรายละเอียด 126/2548

สำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกให้นายจ้าง โดยร่วมกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น เปิดรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เริ่มให้บริการ 20 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

 
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่า

 
“ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้หลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาให้แก่นายจ้าง โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ขณะนี้ได้เพิ่มการให้บริการจากธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด อีกแห่งหนึ่ง เพื่อขยายช่องทางการชำระเงินสมทบและเพิ่มทางเลือกให้นายจ้างมากขึ้น“

 
โดยนายจ้างสามารถส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม พร้อมทั้งส่งคำสั่งให้ตัดบัญชีเงินฝากนายจ้างผ่านระบบ Electronic Banking ของธนาคาร ซุมิโตโมฯ เข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมได้ทันที นายจ้างที่สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอ Username และ Password สำหรับส่งข้อมูลเงินสมทบจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดหรือสาขา ที่ส่งเงินสมทบ หรือ download จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และส่งใบสมัครให้กับสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดหรือสาขา และยื่นความจำนงขอใช้ระบบ Electronic Banking ได้ที่ธนาคารซูมิโตโมฯ

 
ทั้งนี้ นายจ้างทั่วประเทศ สามารถใช้บริการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนนี้ เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM