ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง รับสมัคร เภสัชฯ/นักเทคนิค / พยาบาล 5 อัตรา : SIAMHRM.COM

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง รับสมัคร เภสัชฯ/นักเทคนิค / พยาบาล 5 อัตรา


ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง รับสมัคร เภสัชฯ/นักเทคนิค / พยาบาล
 
 นักเทคนิคการแพทย์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการกลาง) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท - เอก สาขาเทคนิคการแพทย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 - มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
 - มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการกลางของโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 พยาบาลประสานงานวิจัย แผนงานวิจัยและวิชาการ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 
 นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการกลาง (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 - มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้ดี
 
 เภสัชกร หน่วยเภสัชกรรม (2 อัตรา)
 - วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือบริหารเภสัชกิจ
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 - มีประสบการณ์โรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลศูนย์ วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ชั้น 11
 
 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองวงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ อาคารโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
 
 Tel.0 2191 5600 ต่อ 81127-8
 
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM