SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

โปรแกรมคำนวณวันทดลองงาน ออนไลน์ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


ระบบคำนวณ วันครบทดลองงานระบุวันเริ่มงาน : - -คำแนะนำ

1. วิธีการแสดงผล: ผลคำนวณแสดงตามระยะเวลา 30 วัน , 60 วัน , 90 วัน และ 119 วัน
2. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา.