หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6411 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. BOI
2. Import
3 . Export
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา MBA Logistics
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด หรือในจัดหวัด
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. งานISO
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมลฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. Graphic design
2. ถ่ายภาพ
3 . งานบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Product specialist
2. Sale engineer
3 . พนักงานธนาคาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. รับงานเขียนแบบ part time
2. เขียนแบบ cad solid work
3 . เขียนแบบ เสาร์-อาทิตย์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3 . งานอื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล หรือภาคเหนือ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. บรรณารักษ์
2. ธุรการ, ประสานงาน
3 . Data entry
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาขา สารสนเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางแุค,หนองแขม,ภาษีเจริญ,บางกอกน้อย,อ้อมน้อย,อ้อมใหญ่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยเภสัชกร
2. เจ้าหน้าที่ประจำร้านยา
3 . เวชระเบียน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วจ.บุรีรัมย์
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. sale representative
2. sale exclusive
3 . Product Specialist
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เทคนิคการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ ตอนบน
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. Purchasing Officer
3 . Purchaser
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชศรีมา
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. เลขานุการ
2. ธุรการ
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เลขานุการ
2. วิชาการ
3 . ติดต่อประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน ม.บูรพา
สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3 . เจ้าหน้าที่Payroll
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . ช่างเทคนิค
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. การจัดการ logistics
2. งานบริการงานขาย
3 . งานก่อสร้างงานเขียนเเบบ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา เทคนิคการก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ส่งเอกสาร
2. ส่งเอกสาร
3 . ส่งเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ม2.
สถาบัน บางปะกอก
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ สมุทสาคร
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการประสานงาน
2. การตลาด
3 . คลัง
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ธนบุรี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเชื่อม
2. ช่างประกอบ
3 . ดูแบบได้เชื่อมอากอนพ่อได้
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน เทียบเท่า
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรีหรือใก้ลเคียงมีรถรับส่งชลบุรี
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานคีร์ข้อมล/ธุรการ
2. ธุรการ
3 . พนักงานเชคสต๊อคสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ เมคไอโอจำกัด
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52565 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128212 คน