SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6399
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3 . งานอื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล หรือภาคเหนือ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. รับงานเขียนแบบ part time
2. เขียนแบบ cad solid work
3 . เขียนแบบ เสาร์-อาทิตย์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. Product specialist
2. Sale engineer
3 . พนักงานธนาคาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. Graphic design
2. ถ่ายภาพ
3 . งานบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. งานISO
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมลฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ทรัพยากรบุคคล
2. จัดซื้อ
3 . ขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 47 ปี
เพศ  หญิง
1. BOI
2. Import
3 . Export
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา MBA Logistics
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. นักจุลชีววิทยา
2. นักวิทยาศาสตร์
3 . เจ้าหน้าที่วิจัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด หรือในจัดหวัด
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการโรงงาน ผู้ช่วผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการซ่อมบำรุง
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกภาค
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. งานบุคคล
2. งานฝึกอบรม
3 . งานสรรหา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. QC
2. QA
3 . Lab
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนฌลยีราชมงคล
สาขา เคมีสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. Telesale
2. ธุรการทั่วไป
3 . ฝ่ายบุคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ รามคำแหง
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดปทุมธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. จัดซื้อ
2. สโตร์
3 . สำนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. ประสานงานขาย
3 . ธุรการขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 42 ปี
เพศ  หญิง
1. Supervisor
2. หัวหน้างาน
3 . เจ้าหน้าที่
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยธนบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิศ
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. ธุรการ
3 . แคชเชียร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ จ.มุกดาหาร
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการประสานงานทั่วไป
2. ธุรการการเงิน
3 . ธุรการบัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน จรัลสนิทวงศ์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ บางใหญ่ บางบัวทอง
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเทคนิคโยธาคอนซัลแตน
2. ควบคุมงานก่อสร้างทีปรึกษา
3 . ควบคุมงานก่อสร้าง
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุบล
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127979 คน