SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
การศึกษา อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
HR บุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
การตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
โรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
นักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
เกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
ช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
ช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
พนักงานโรงงาน การผลิต QC QA
พนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
ช่างอิเลคโทรนิค ไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
พนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
นิเทศศาสตร์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
นำเข้า-ส่งออก Shipping ต่างประเทศ BOI
ส่งเอกสาร-ของ ขับรถ แม่บ้าน ภารโรง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร ISO
พนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
ประสานงาน Organizer Wedding Planner
เลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
เสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
วิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
วิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.)
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
วิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
พนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
อักษรศาสตร์ ์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6425 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. สโตร์
2. ธุรการ
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูล
2. data analyst
3 . เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3 . เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้าง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. graphic Design
2. ออกแบบ
3 . ช่างภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา การจัดการเสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 42 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถยนตร์
2. พนักงานส่งของ
3 . พนักงานขับรถยนตร์ส่งของ
 
การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา
สาขา ศิลป์-คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ ทุ่งสง
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. Data Analysis
2. Data Scientist
3 . สถิติวิเคราะห์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯเเละปริมณฑล
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. สัตวบาล
2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. Assitance Plant Manager
2. Production Manager
3 . Operation Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล. ภาคเหนือ
อายุ 43 ปี
เพศ  ชาย
1. นักสถิติ
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล
3 . ประกันภัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ควบคุมคุณภาพ
2. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
3 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
2. nurse educator
3 . หัวหน้าหน่วย / ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร
 
การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) ม.มหิดล
สาขา การพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางขุนเทียน
อายุ 49 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. call center
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่การตลาด
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยดุสิตธานี
สาขา ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว
ประสงค์ทำงานที่ กทม บางพื้นที่ และ นนทบุรี
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
3 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 54 ปี
เพศ  ชาย
1. นักขาย
2. นักการตลาดโรงพยาบาล
3 . นักการตลาดทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงานขับรถ
3 . พนักงานขับรถ
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บ้านตบหู
สาขา พละศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. Safety Manager
2. Safety Supervisor
3 . หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มสธ
สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 46 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับ
2. ที่ปรึกษาการขาย
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิงคำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์
ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ