หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6425 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. HR Manager
2. HR Superviser
3 . HRM Mgr.
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประเวศ สวนหลวง บางนา พระโขนง อ่อนนุช
อายุ 50 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 52 ปี
เพศ  หญิง
1. ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
2. ตรวจสอบคุณภาพ/การผลิต
3 . ธุรการประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. R&D
2. QC
3 . นักวิทยาศาสตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าฝ่ายขาย
2. sale
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชล
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. กุ๊ก
2. ผู้ช่วยกุ๊ก
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ สยามพารากอน
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. พรักงานขาย
2. พนักงานฝ่ายผลิต
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ร.ร บ้านโคกก่อง
สาขา ตามหลักสูตรของทางราชการ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกอำเภอในจังหวัดอุบล
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. Front reception
2. Front reception
3 . Front
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน สยามบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. งานธุรการ
2. งานเลขา
3 . การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุสาหกรรมโรจนะ(อยุธยา)
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
3 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. คลังสินค้า
2. นำเข้า ส่งออก
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
สถาบัน โรงเรียนวัดเบญพาด
สาขา คอมผิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. Engineer Maintenance
2. Supervisor
3 . Technical
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. sound engineer
2. mixing
3 . editing dubbing
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา เชิงพาณิชย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. Darftman
2. วิศวกรไฟฟ้า
3 . Darft Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. R&D Cosmetic
2. Sale Cosmetic
3 . ผุ้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. งานปฎิบัติการในห้องแลป
2. งานตรวจเชื้อสาธาณะสุข
3 . งานตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสนสุนันทา
สาขา จุลชีววิทยาอุตสหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. งานด้านการแพทย์
2. งานด้านบริการ/ประชาสัมพันธ์
3 . งานธุรการ/เอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ/ประสานงาน
2. จัดซื้อ
3 . บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตมีนบุรีและสถานที่ใกล้เคียง
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3 . ทำเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนฌลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยจัดการสาขา
2. ผู้จัดการสาขา
3 . ประสานงานการตลสด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54865 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128477 คน